Rijksmonument

Plaatsing op de Rijksmonumentenlijst heeft vergaande consequenties. De eigenaar mag het monument niet verkopen of verbouwen. Het heeft cultuurhistorische betekenis en moet voor het nageslacht bewaard blijven. Als tegenprestatie stelt de overheid daar subsidie tegenover. Overigens moet de eigenaar ook zelf een stevige bijdrage op tafel leggen.

 

In 1982 gaat de Lambertus weer in de steigers. Het is een deelrestauratie: de overheid heeft weinig geld. Alleen het hoogstnodige kan worden aangepakt. Op 25 januari 1990 blijkt de kwetsbaarheid gebleven. Een orkaan blaast onderaan de spits leien en planken weg. De natuurkrachten tillen de spits op, waardoor ze dreigt om te waaien. Het brengt de volgende restauratie in zicht: in 1991 wordt de constructie van toren en schipdaken versterkt. Alle daken krijgen nieuwe leien.

 

Dan blijft er nog één wens over. De grijze verflagen van 1963 zijn donker geworden. Er hangt een somber waas over het interieur. Op vele plaatsen knapt het stucwerk van de muren. De voorbereiding van de volgende restauratie begint. Nu is het schilderwerk aan de beurt.