Basiliek

Op 29 november 1997 benoemt paus Joannes Paulus II de Lambertus tot ‘basilica minor.’ Dat is een eretitel voor kerkgebouwen met een bijzondere religieuze en/of cultuurhistorische waarde. In het geval van de Lambertus verwijst de paus onder meer naar de neogotische bouwstijl en de rijke liturgische traditie. Ook noemt hij het veelzijdige gebruik. De Lambertus is een kerk, maar evengoed een beeldbepalend monument. En daarmee een plek voor ontmoeting, bezinning en concerten.

 

Als ‘basilica minor’ voert de Lambertus drie eretekens. Het eerste daarvan is het wapen, dat officieel is goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel. Onder het wapen staat het devies: SANCTE LAMBERTE ORA PRO NOBIS – Heilige Lambertus, bidt voor ons. In de kerk staan de beide andere symbolen. Het conopeum, een soort paraplu, met de wapens van onder meer paus Joannes Paulus II, Hengelo en de Lambertusbasiliek. Daartegenover staat het tintinnabulum: een staaf met belletjes en een beeldje van Sint Lambertus.

 

Hengelo viert de benoeming mee. ‘Zijn’ Lambertus heeft erkenning gekregen. Geldt plotseling als argument tegen fusie met Enschede – want dat heeft geen basiliek. Nieuwe initiatieven ontstaan, zoals ‘Kunst bij de basiliek’ en ‘Kunst in de basiliek.’