Steunpilaren

Provincie Overijssel www.overijssel.nl
Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl
Gemeente Hengelo www.hengelo.nl
Parochie De Goede Herder www.degoedeherderhengelo.nl
Geloofsgemeenschap Sint Lambertus www.sintlambertushengelo.nl
Monumentenadvies Oost BV www.monumentenadvies-oost.nl
Netgemak internetbureau www.netgemak.nl
Weidevogel Reclameprodicties B.V. www.weidevogel.nl
Wouter Borre Fotografie www.wouterborre.nl