Stichting

De Stichting Restauratie Sint Lambertuskerk is opgericht op 24 juni 1997.

RSIN/fiscaal nummer: 806072118
 

Doelstelling

Artikel 2 (DOEL): De stichting stelt zich ten doel het verwerven van gelden ten behoeve van de restauratie van de Sint Lambertuskerk te Hengelo.

Artikel 3 (GELDMIDDELEN): De geldmiddelen welke nodig zullen zijn om het doel van de stichting te verwezenlijken, verkrijgt de stichting uit: a. subsidies en donaties, b. erfstellingen en legaten en c. alle andere verkrijgingen en baten.

 

Bestuur

H.A.A. van den Berg (voorzitter)

J.P.M. Bonenkamp (penningmeester)

Mevrouw A.H.S. Lammertink (secretaris)

H.J.J. Knoef (bestuurslid)

J.H.H. Morssinkhof (bestuurslid)

H.A.M. Spit (bestuurslid)
 

Bestuursleden van de Stichting Restauratie Sint Lambertuskerk ontvangen geen onkostenvergoeding of vacatiegeld. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst.
 

Secretariaatsadres: Reigerweg 52, 7557 PX Hengelo

E-mail: restauratielambertusbasiliek@gmail.com

 

ANBI

Overige informatie

De Stichting Restauratie Sint Lambertuskerk is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.