16e uitloting certificaten restauratie

10 maart 2016

16e Uitloting certificaten restauratie

Op 3 maart 2016 heeft ten overstaan van Mevrouw Mr. J.A. Zomer, notaris gevestigd te Hengelo (Ov), de jaarlijkse uitloting van de certificaten ten behoeve van de restauratie van onze basiliek plaatsgevonden.

Daarbij zijn de onderstaande tien nummers uitgeloot:

0020 0160
0023 0188
0034 0222
0053 0261
0107 0268

 

Onder deze vrijgekomen certificaten is vervolgens een “straatje” á tien staatsloten verloot.

Het winnende certificaat is nummer: 0023

 

Voor uitbetaling en nadere informatie kunt u zich wenden tot het parochiesecretariaat,

mevrouw F. Blokhuis-Kipker, telefoon (074) 243 55 14